Jak wesz głowowa się rozprzestrzenia?

Wesz głowowa

  • Przenoszona głównie przez bezpośredni kontakt
  • Uwielbia szkoły. Podczas zabaw dzieci wchodzą w bliskie kontakty między sobą. Dlatego też dzieci są bardziej narażone na nabycie wesz głowowych niż dorośli.
  • Może być również przeniesiona na szaliku, szczotce czy nakryciach głowy.

Nie można się zarazić gnidami. Gnidy (przypominające jaja wesz głowowych) są nieruchome. Tylko wesz głowowa może się poruszać.